مرامنامه
 

 

Home

مرامنامه تلویزیون ایران آریائی

 

مدیریت تلویزیون ایران آریائی  طرفدار و پیرو پیام زیر است:

اهداف تلویزیون ایران آریائی

 

اطلاع رسانی وآگاهی دادن به ملت ایران در مورد حقوق بشر و نقض آن در ایران  توسط حکومت تروریست اسلامی حاکم بر کشور آریائی ایران.

بررسی و تجزیه و تحلیل موقعیت ملت و کشور  ایران قبل از فاجعه شوم پنجاه وهفت  و تصرف کشور ایران توسط یک گروه تروریست  که سعی بر نابودی هویت ملت آریائی ایران دارد.

بررسی و آگاه کردن ملت ایران در برون مرز و داخل ایران اشغال شده و راههای مبارزه و مقابله با اشغالگران و تروریستهای اسلامی و ایجاد اتحاد در تمام اقشار مردم  ایران برای رسیدن به آزادی و برگشت به غرور و افتخارات ملی.

 

رسانه ملی میهنی ایران آریائی بموارد زیر پایبند است: 

 

عدم مداخله و در گیری لفظی با دیگر رسانهای دیداری ،نوشتاری وگفتاریِ پارسی زبان در برون مرز چه سیاسی و غیر سیاسی.

عدم اجرای برنامه های دین ستیز و توهین به اعتقادات مردم از هر قشر و هر گروه ِ مذهبی و هر باوری. مبارزه   و   روشنگری درباره خرافاتِ مذهبی همواره موثر خواهد بود.

عدم استفاده  از کلمات  و سخنان ناشایست و  توهین به افراد حقیقی  و  حقوقی از جمله  بردن نامِ افراد و توهین به شخصیت آنان.

انتقادات سازنده با دلیل و برهان در یک جامعه دموکراتیک همیشه نتایج مثبت و پرباری را سبب می شود.تلویزیون ایران آریائی از حقوق مسلم یک رسانه ارتباط جمعی برون مرزی

نقاط قابل بحث و بررسی در مورد مسائل کشورِ عزیزمان ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد..

بینندگان و شنوندگان این رسانه همواره مورد احترام برنامه سازان  و گویندگان این رسانه خواهند بود.احترام و منش آریائی هم میهنان  هنگام تماس تلفنی و سخن گفتن در برنامههای زنده  هویت آریائی آنان را به نمایش  و سنجش می گذارد.

دید و بینش سیاسی مدیریت تلویزیون ایران آریائی  طرفداری از نظام پادشاهی پارلمانی بعد از فروپاشی حکومت ملایان حاکم بر ایران است.پر واضح است  اکنون که کشور آریائی مان در تصرف و اشغال ملایان  تروریست  است،

 مدیریت تلویزیون  ایران آریائی اعتقاد دارد هم اکنون نوع حکومت و نظام آینده مطرح نیست.ملت ایران پس از بر اندازی حکومت تروریست و ترور پرور حاکم  بر سرزمینمان با یک رفراندم تحت نظر مراجع صلاحیت دارِ  داخلی و بین المللی نوع حکومت و نظام  آینده مورد علاقه خود را انتخاب خواهد کرد.در واقع حرف آخر را  ملت آریائی ایران خواهد زد.

پایگاه مبارزاتی رادیو تلویزیون ایران آریائی مقدم مبارزان سیاسی  که خواهان براندازی حکومت ملایان اشغالگر و

 حفظ تمامیت ارضی مملکت باشند  را بدون در نظر گرفتن دید سیاسی آنان  خوش آمد می گوید.   

جاودان ملت آریائی ایرا ن مدیریت تلویزیون ایران آریائی آرین وطن خواه

 

 

Home ]

 
Send mail to: webmaster@ieatv.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2012-2020 تلویزیون ایران آریائی